ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Historia szkoły

2 września 2013 r. po raz pięćdziesiąty zabrzmiał   szkolny dzwonek w budynku Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie. To właśnie  50 lat temu 1 września 1963 roku , ówczesny dyrektor Romuald Sawicki dokonał otwarcia nowo oddanego do użytku budynku zbudowanego w ramach programu  „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Oddanie do użytku tego przestronnego i dostosowanego do potrzeb działalności oświatowej budynku, stanowiło wówczas spełnienie marzeń lokalnej społeczności. Nie oznacza to, iż dopiero od tego dnia zaczęła funkcjonować  szkoła, na pewno już od roku 1955/56 działała   szkoła siedmioklasowa, która ok. roku 1960 przeniosła się do budynku Karścino nr 25.

Jeszcze wcześniej, co najmniej od roku 1953/54 w budynku Karścino nr 8 działała szkoła czteroklasowa, gdzie  przed wojną  mieściła się szkoła elementarna. Można przypuszczać, że szkolnictwo na tym terenie istniało od końca XVIII wieku.  Szkoła w okresie powojennym przechodziła kilka organizacyjnych przeobrażeń. Na początku była czteroklasowa, siedmioklasowa, a do 1999 ośmioklasowa. Obecnie funkcjonuje jako sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym, czyli zerówką. W budynku szkoły oprócz niej samej, działają : „Małe Przedszkole” dla 3 i 4 latków, Placówka Wsparcia Dziennego „SOS Wioski Dziecięce” jako  popołudniowa świetlica socjoterapeutyczna oraz świetlica wiejska.     

Mimo swojego dojrzałego  wieku   szkoła prezentuje się świetnie, a to dzięki generalnemu remontowi, jaki przeszła w latach 2002 – 2004, kiedy odnowiono ją wewnątrz i na zewnątrz. Oprócz odnowionych ścian jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe i środki dydaktyczne, zwłaszcza dla uczniów najmłodszych, ale także w kilka projektorów multimedialnych oraz  3 tablice interaktywne. Obecnie otrzymaliśmy w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nowoczesne   komputery firmy Dell   do  pracowni komputerowej, znacznie to ułatwia naukę na zajęciach komputerowych od pierwszej klasy. Wspaniałym miejscem do zabaw i uprawiania sportu jest teren szkoły, który wyposażony jest w trzy boiska: wielofunkcyjne  tartanowe o wymiarach 30 x 15 m, do siatkówki plażowej o wymiarach 16 x 8 m oraz najnowsze trawiaste o wymiarach 44 x 30 m. Oprócz tego znajdują się dwa place zabaw: ogrodzony dla Małego Przedszkola i  plac  zabaw  z programu „Radosna szkoła”.

Warunki, jakie stwarza swoim uczniom szkoła we współpracy z rodzicami zostały docenione przez  dwie kapituły konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” w  roku 2013. Najpierw w konkursie wojewódzkim prezentacja pokazująca środowisko szkolne uznana została za najlepszą, a później w konkursie krajowym przyznano Szkole Podstawowej w Karścinie tytuł laureata tego konkursu. Nasza szkoła znalazła się wśród 5 najlepszych zgłoszonych do konkursu szkół podstawowych w Polsce.

Niegdyś szkoła była kojarzona z chórem szkolnym prowadzonym przez ówczesnego dyrektora -  Władysława Stefaniaka. Obecnie bardziej znana jest z sukcesów sportowych, zwłaszcza w biegach i piłce nożnej. Prawdziwą furorę zrobił zespół piłkarski dziewcząt, który od roku 2009/10 nieprzerwanie znajduje się na szczycie w powiecie, jak również zajmuje czołowe miejsca w finałach wojewódzkich, ostatnio 4 miejsce wśród zespołów szkolnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczniowie w sposób ciągły biorą udział w rozgrywkach piłkarskich, w tym roku w dwóch zespołach w Lidze Bałtyckiej i Lidze Żaków. Oprócz sportu dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, rozwijamy sferę kulturalną zapraszając zespoły teatralne i muzyczne na występy w szkole. W tym roku odbędzie się 5 koncertów umuzykalniających, odbywają się wyjazdy do kina, muzeum. W szkole od trzech lat, cztery razy w roku, klasy oraz oddziały przedszkolne rywalizują w szkolnych przeglądach piosenki. Nową inicjatywą jest zespół taneczno – muzyczny „Promyczki”.   Kalendarz uroczystości obfituje w około 20 różnych uroczystości integrujących społeczność szkolną. Dbamy także  o podnoszenie  wyników szkoły w zakresie nauczania, o czym świadczy  wzrastająca liczba konkursów i ich uczestników. W poprzednim roku nasz uczeń zajął 3 miejsce w etapie regionalnym Konkursu języka polskiego z elementami historii, a uczennica klasy III zajęła 2 miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym. Nie sposób w krótkim tekście zawrzeć wszystkie działania szkoły, służące zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju i przyjaznej atmosfery. To tylko niewielki fragment  naszej działalności, stanowiący wstęp do dalszej opowieści.

 

              

 

Wspomnienia dawnych lat

Aktywna tablica