ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Edukacja zdrowotna

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w wielu programach edukacji zdrowotnej , większość z nich jest kontynuowana kolejny rok.

Szklanka mleka - Mleko w szkole” – objęci wszyscy uczniowie i wychowankowie oddziału 0 - kształtowanie postawy zdrowego żywienia (8 rok),

-„Owoce w szkole” – profilaktyka  zdrowego żywienia , objęci uczniowie klas I – III i 0 (7 rok),

- „Trzymaj formę” – profilaktyka zdrowego trybu życia , przeciwdziałanie otyłości i niezdrowym nawykom żywieniowym ( 7 rok);

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”- profilaktyka antynikotynowa (6 rok),

-„Nie pal przy mnie proszę” - profilaktyka antynikotynowa (6 rok),

- Czyste powietrze wokół nas”  - profilaktyka antynikotynowa (6 rok),

- „Ratujemy i uczymy ratować” – nauka pierwszej pomocy (8 rok),

- Klub Bezpiecznego Puchatka – kształcenie bezpiecznych zachowań (5 rok)

- Akademia Czystych Rąk „Carex” – kształcenie nawyków higienicznych ( 3 rok)

- „Śniadanie daje moc” – kształcenie nawyków zdrowego żywienia (4 rok)

Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Aktywna tablica