ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Projekt "Szkoła Współpracy"

Projekt „Szkoła Współpracy”

Nasza szkoła jako jedna z 18 szkół podstawowych z  województwa zachodniopomorskiego  zakwalifikowana została  do udziału w tym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Celem programu jest opracowanie i wdrożenie w szkole programu  zwiększającego stopień współpracy i  zaangażowania uczniów , rodziców i nauczycieli w pracę szkoły. Przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli jako tzw. 6 RUN, uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu i 2 warsztatach poświęconych określeniu celów i zadań, które mogą zostać zrealizowane w szkole. W ramach wdrażania programu wspierania roli Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, stopniowo wprowadzane są zmiany: szczęśliwy numerek, skrzynki komunikacji,  zakupiono stół do piłkarzyków na górny hall. 

Szkoła Współpracy - warsztaty marzec 2014

Aktywna tablica