ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Samorząd Uczniowski

 

Dnia 5 grudnia w naszej szkole pojawiła się choinka. Z inicjatywą wspólnego ubierania świątecznego drzewka wyszedł Samorząd Szkolny. Akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie uczniów, którzy przynieśli mnóstwo gotowych lub własnoręcznie zrobionych ozdób. Przy ubieraniu zabawy było co niemiara. Teraz tylko zostaje czekanie na prezenty... 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KARŚCINIE

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Anna Tyborska

 

            W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

            Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Temu ma służyć zaproponowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

               

 

            1. Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

- uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

- organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

- analizowanie przez uczniów podjętych działań.

           

            2. Podstawowe cele działania SU w szkole to:

- znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

- reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

- zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

- prezentowanie dobrego imienia szkoły,

- podtrzymywanie tradycji,

- współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

- dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

- dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

- organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

- prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

               

 

 

 

            3. Zadania Samorządu Uczniowskiego :

               

            Wrzesień

 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 • opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

             

              Październik

 • przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (13.X)

   

             Listopad

 • organizacja  Dnia Życzliwości ( 21 XI)

   

             

              Grudzień 

 • wspólne ubieranie choinki

   

              Styczeń

 • Zorganizowanie imprezy charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   

              Luty

 • Zakochanym być…. czyli Poczta Walentynkowa

   

              Marzec

 • Organizacja Dnia Samorządności Szkolnej- powitanie wiosny. Przeprowadzenie VII Szkolnego Przeglądu Piosenek Wiosennych (21.III)

   

              Prace stałe

 • pomoc w organizacji konkursów

 • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych

 • współpraca z Radą Rodziców

   

   

 


 


 

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Samorząd Szkolny tworzą gospodarze oraz zastępcy gospodarzy klas IV-VII oraz osoby które nie pełnią ww funkcji, ale zgłosiły chęć uczestnictwa w pracach Samorządu.

 

 


 

 

Lista osób należących do Samorządu:

 

 1. Kargul Gabriela- KL.IV

 2. Kargul Jakub- KL.VI

 3. Polaczek Zuzanna- KL.IV

 4. Ćmoch Szymon- KL.V

 5. Warczak Eryk -KL.V

 6. Sandomierska Danuta -KL.V

 7. Michalska Oliwia -KL. VI

 8. Wojda Zuzanna – KL.VII

   

  W wyniku głosowania wyłoniono Szymona Ćmocha, który w roku szkolnym 2017/2018 będzie pełnił rolę przewodniczącego Samorząd


Karścino lubi pomagać!

 

 

 

Piątek przed feriami zapamiętamy szczególnie. Tego dnia, 12 stycznia, w Szkole Podstawowej w Karścinie po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Samorząd Uczniowski zorganizował loterię fantową, a Rada Rodziców- stoisko z jedzeniem. Impreza cieszyła się wielkim powodzeniem. Za „symboliczną złotówkę” każdy mógł skosztować pyszności oraz wylosować miły upominek. Karścino pomagać lubi. Tego dnia zebraliśmy prawie 400 złotych, które przekażemy na konto Orkiestry. Dziękujemy wszystkim i liczymy na Was za rok!

 

Samorząd Uczniowski 

 

Aktywna tablica