ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne 1

Zajęcia wychowania fizycznego opracowane zgodnie z nową podstawą programową. Konspekt opracowany przez J.Maciejewską z wykorzystaniem znanych zabaw ruchowych. Zajęcia zrealizowano z klasą II i I wspólnie z M. Grzelak - 28.03.2014

 

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego ,,Zdobycie zamku”

 

  1. Czynności organizacyjne – wdrażanie nawyków higienicznych (przebranie się w stroje sportowe), zbiórka, powitanie, korygowanie postawy.

 

 

 

  1. Rozgrzewka – przygotowanie organizmu do zajęć ruchowych.

 

Zabawy orientacyjno-porządkowe:

 

 Balonik – dzieci stoją w ciasnym kółeczku, jedno obok drugiego z chwytem rąk. Nauczyciel poleca dzieciom ,, nadmuchać balonik”. Dzieci cofają się wolno naśladując jednocześnie powiększanie się balonika. Gdy koło jest duże, nauczyciel klaszcze w ręce i woła: Balon pękł! Dzieci opuszczają ręce i przysiadają lub przechodzą do leżenia.

 

Ptaszki w gniazdach – nauczyciel rozkłada kilka hula-hop – to gniazda dla ptaków. Dzieci są rozdzielone po kilka do jednego gniazda. Ptaki siedzą w gniazdach. Na sygnał wylatują z gniazd, krążą w różnych kierunkach, a na zapowiedź: Do gniazd! Lecą na swoje miejsca, do swoich gniazd.

 

Słonko świeci-deszcz pada – nauczyciel ma dwie wstążki, w kolorze żółtym – będzie symbolem  słońca i w kolorze niebieskim – symbolizuje deszcz. Za pomocą linii wyznaczamy miejsce, gdzie jest dom, oddzielając od terenu ogródka, gdzie dzieci będą biegały. Kiedy nauczyciel pokazuje kolor żółty, dzieci wybiegają na dwór, podskakują. Deszcze pada! i wskazanie koloru niebieskiego powoduje szybki powrót dzieci do domu.

 

Ćwiczenia z elementami równowagi:

 

Bociany chodzą po łące – ustawienie w luźnej rozsypce. Na polecenie prowadzącego dzieci chodzą w różnych kierunkach wysoko podnosząc kolana. Na sygnał zatrzymują się na jednej nodze, a stopę drugiej opierają o kolano nogi postawnej. Wyciągają ramiona w przód i klaszczą w ręce. Chód i stanie jednonóż powtarzamy kilka razy.

 

 

 

  1. Główna część zajęć – kształtowanie zwinności i zręczności na torze przeszkód.

 

Dzielimy uczniów na 3 rzędy, każdy rząd oznaczony innym kolorem.

 

Wyścigi szeregów. Na polecenie prowadzącego każdy rząd obiega pachołek ustawiony na krańcu boiska i powraca na swoje miejsce.

 

3 pkt otrzymuje grupa, która zakończyła zmagania jako pierwsza, 2 pkt za II miejsce i 1 pkt za III miejsce. Otrzymane punkty w formie kolorowych kółek dzieci przyklejają na plakacie przybliżając się w ten sposób do wieży zamkowej. Wygra drużyna, która jako pierwsza przyklei swoje kółko na zamkowej wieży lub będzie najbliżej celu.

 

Rzuty do celu – każde z dzieci ma do wykonania 1 rzut woreczkiem do celu (można wykorzystać hula-hop lub kosz na śmieci). Zliczamy celne punkty . 3 pkt dla drużyny z największą ilością celnych rzutów, 2 pkt za II miejsce i 1 pkt za III miejsce.

 

Tunele – wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy czworakowanie w tunelu.

 

Skoki na piłkach – dzieci skaczą cały dystans na piłkach, trzymając je za uszy. Obiegają pachołek na końcu sali i wracają do rzędów.
Bieg na gazetach –
chodzi o przemierzenie całego dystansu w możliwie najkrótszym czasie, utrzymując stopy na dwóch kartkach gazety położonej na ziemi, wykorzystując trzecią kartkę, którą przekłada się do przodu ręką

 

Posumowanie rywalizacji.

 

 

 

  1. Ćwiczenia kończące zajęcia.

 

  • ,,Marcowe słońce” – zabawa uspokajająca. Dzieci kładą się na podłodze, zamykają oczy i spokojnie oddychają, wykonując wdech nosem i długi wydech ustami.
  • Ćwiczenie korekcyjne – wzmacnianie mięśni grzbietu. Dzieci, leżąc na brzuchu, naśladują ruchy płynącej żabki, co kilka ruchów odpychając się dłońmi od podłogi i posuwając się do przodu.
  • Czynności porządkowe, zbiórka, omówienie zajęć, pożegnanie grupy.

 

 

 

 

 

 


Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

Aktywna tablica