ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne 2

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne opracowane zgodnie z nową podstawą programową. Konspekt opracowany przez J. Maciejewską z wykorzystaniem znanych zabaw ruchowych zajęcia przeprowadzono z klasą II - 11.03.2014

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego        

,,Zabawy ruchowe z piłką – przygotowanie do gry w piłkę ręczną”

  1. Czynności porządkowo-organizacyjne: przygotowanie do zajęć ruchowych, zbiórka, przypomnienie  zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć wychowania fizycznego.
  2. Rozgrzewka – przygotowanie organizmu do realizacji zadań ruchowych.

 ,,Latający kapelusz” – zabawa ożywiająca. Nauczyciel wyznacza ucznia, któremu zakłada na głowę kapelusz. Pozostali uczniowie na sygnał rozbiegają się po sali. Uczeń w kapeluszu stara się dogonić kolegę i włożyć mu kapelusz na głowę. Jeśli to zrobi, osoba ta staje się ,,latającym kapeluszem”. Można się przed tym uchronić, wykonując przysiad skulony.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w parach.

- Dzieci poruszają się po obwodzie koła krokiem cwału w niewielkiej odległości od siebie. Wykonują po 3 kroki cwału i na czwarty klaszczą oburącz w dłonie partnera.

- Stojąc tyłem do siebie w rozkroku, wykonują skręt tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę, i klaśnięcie w dłonie partnera.

- Jedno z dzieci leży na plecach z rękami wzdłuż tułowia, a drugie trzyma je za stopy. Leżące dziecko wykonuje 6 razy przejście do siadu i powrót do leżenia tyłem. Każde z dzieci wykonuje ćwiczenie po 2 razy.

- Leżąc na brzuchu przodem do siebie, dzieci chwytają się za ręce, unoszą łokcie i klatkę piersiową i wykonują 10 ruchów rękami, naśladując pedałowanie na rowerze.

- Trzymając się za jednoimienne ręce, wykonują podskoki w kółko na przeciwnej nodze (prawa ręka-lewa noga, lewa ręka- prawa noga).

  1. 3.      Główna część zajęć

Zabawa PIŁKA- KRĘGLE

Dzielimy dzieci na dwie drużyny.  Każda drużyna ma swój teren, na końcu którego znajdują się rozmieszczone pachołki. Gra polega na przekazywaniu sobie piłki, aby dotrzeć do strefy rzutu i trafić w pachołki przeciwnika, który ze swej strony będzie się starał bronić swojej strefy. Przed pachołkami znajduje się strefa, do której nie mogą wchodzić ani napastnicy, ani obrońcy. Za każdy strącony pachołek drużyna otrzymuje punkt. Wygrywa drużyna, która w przewidzianym czasie zdoła uderzyć większą liczbę pachołków.

RZUT DO TARCZY

Każda drużyna umieszcza za własną linią końcową pola, w równych odległościach trzy tarcze ( trzy pudełka lub trzy klocki). Dzieci grają w piłkę tylko jedną ręką; po zbliżeniu się do strefy rzutu próbują przewrócić tarczę przeciwnika.

PIĘĆ PODAŃ

Dwie drużyny rywalizują na całym polu; zawodnicy z jednej drużyny, przekazując sobie piłkę, próbują wykonać pięć podań pod rząd. Piłka nie może dotykać ziemi i musi być podawana dwiema rękami; akcja nie może trwać dłużej niż 5 sekund, nie można również wykonywać więcej niż trzy kroki z piłką w ręku. Przeciwnicy próbują przerwać podania i sami wejść w posiadanie piłki. Kto wykona pięć kolejnych podań, zdobywa prawo do strzału na bramkę z wyznaczonej linii karnej. Rzut karny wykonuje zawodnik, który odebrał piąte podanie, broni bramki ten z przeciwników, kto w tym momencie był najbliżej niego.

  1. 4.      Ćwiczenia kończące zajęcia

Ćwiczenie korekcyjne – dzieci maszerują w kręgu, ręce złożone w skrzydełka, łokcie przylegają do tułowia, marsz na palcach, po krótkim okresie marsz na piętach. Ćwiczeni powtarzamy 5 razy.

Zabawa wyciszająca.

Czynności porządkowe – zbiórka, pożegnanie.

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne 2

Aktywna tablica