ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zajęcia rozwijające zdolności

W naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019  w ramach  pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia:

1. Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze - w klasach IV - VIII - 1 godz. j. polski, 1 godz. matematyki tygodniowo - w grupach dziewcząt i chłopców.

2. Zajęcia sportowe - 1 godz. tygodniowo

3. Zajęcia matematyka z komputerem - 1 godz. tygodniowo

4. Zajęcia "Klimatyczna klasa"- 1 godz. tygodniowo.

5. Zajęcia logopedyczne - dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - 2 godz. tygodniowo.

6. Zajęcia rewalidacyjne - dla uczniów objętych tą formą pomocy  2 godz. tygodniowo.

7. Godziny pedagoga - 4 godz. tygodniowo

8. Godziny nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej - 8 godz. tygodniowo

9. Zajęcia sportowe w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy" - 2 godz. tygodniowo

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia w ramach projektu "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja":

1. Zajęcia wyrównawcze j. polski + historia - 1 godz. tygodniowo

2. Zajęcia wyrównawcze matematyka + przyroda-  1 godz. tygodniowo

3. Zajęcia wyrównawcze  j. angielski - 2  godz. tygodniowo.

4. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 godz. tygodniowo

5. Koło zainteresowań nauki przyrodniczo - matematyczne - 1 godz. tygodniowo

6.Koło zainteresowań j. angielski + komputerowe - 1 godz. tygodniowo

7. Koło zainteresowań artystycznych - 1 godz. tygodniowo

8. Koło zainteresowań taneczne + sportowe  - 1 godz. tygodniowo

9.Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 2 godz. tygodniowo

10. Zajęcia socjoterapeutyczne - 1 godz. tygodniowo

 

Aktywna tablica