ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zajęcia rozwijające zdolności

W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017  w ramach  pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia:

1. Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze - w klasach IV - VI - 1 godz. j. polski, 1 godz. matematyki tygodniowo - w grupach dziewcząt i chłopców.

2. Zespoły korekcyjno - kompensacyjne - dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - 2 godz. tygodniowo.

3. Zajęcia logopedyczne - dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - 2 godz. tygodniowo.

4. Zajęcia rewalidacyjne - dla uczniów objętych tą formą pomocy  2 godz. tygodniowo.

5. Historia zajęcia wyrównawcze - kl. V-VI- 1 godz. tygodniowo

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla uczniów objętych tą formą pomocy - psychologiczno-pedagogicznej - 2 godz. tygodniowo

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

1. Historia dodatkowa - kl. V-VI - 1 godz. tygodniowo

2. Kółko z języka angielskiego w klasie IV - po 1 godz. tygodniowo

3. Kółko  muzyczno - taneczne klasy 0 - III  i  IV - VI - 2  godz. tygodniowo.

4. Przyroda dodatkowa - kl. IV - 1 godz. tygodniowo

5. Sportowe - kl. IV - 1 godz. tygodniowo

6. Religia dodatkowa - kl. IV - 1 godz. tygodniowo

 

Aktywna tablica