ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Klasa 0

Roczne przygotowanie przedszkolne - ,,Paczka Puszatka”  A. Borchard, J. Dziejowska  – pakiet WSiP

Język angielski – „Happy campers” angielski dla zerówek, P. Acosta, A. Padron, wyd, Macmillan + karty pracy CD

Religia – „Jesteśmy dziećmi Boga” W. Kubik SJ, podręcznik + ćwiczenia do klasy 0, wyd. WAM - nieobowiazkowy

Klasa I – DARMOWY PODRĘCZNIK ( wszystkie podręczniki i ćwiczenia oprócz religii otrzymywane w szkole)

Edukacja wczesnoszkolna – „Nasz Elementarz” – M. Lorek, podręcznik MEN – bezpłatny wydawany w szkole + „Nasze ćwiczenia” – E. Hryszkiewicz, B. Stępień, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, J. Winiecka – Nowa Era wydawany w szkole w  ramach dotacji  MEN

Język angielski - ,,Super Sparks 1”  Magdalena  Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska - podręcznik + ćwiczenia wyd. Oxford University Press – wydawany w szkole w  ramach dotacji  MEN

Religia - ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak, W. Kubik SJ, podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy, wyd. WAM

Klasa II – DARMOWY PODRĘCZNIK podręczniki i ćwiczenia oprócz religii otrzymywane w szkole)

Edukacja wczesnoszkolna – „ Nasza szkoła” M. Lorek, A. Ludwa, M. Zatorska - wyd.  MEN darmowy podręcznik + „Nasze ćwiczenia” – E. Hryszkiewicz, B. Stępień, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, J. Winiecka – Nowa Era  otrzymywane w ramach dotacji MEN   

Język angielski - ,,Super Sparks  2”  Magdalena  Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska - podręcznik + ćwiczenia, wyd. Oxford University Press – wydawany w szkole w ramach dotacji MEN

Religia - ,,Bliscy sercu Jezusa” T. Czarnecka, W. Kubik SJ, podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy – wyd. WAM

Klasa III – DARMOWY PODRĘCZNIK podręczniki i ćwiczenia oprócz religii otrzymywane w szkole)

Edukacja wczesnoszkolna – „ Nasza szkoła” M. Lorek,  M. Zatorska - wyd.  MEN darmowy podręcznik +  „Nasze ćwiczenia” – E. Hryszkiewicz, B. Stępień, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, J. Winiecka – Nowa Era  otrzymywane w ramach dotacji MEN   

 Język angielski - ,,Super Sparks  3”  Magdalena  Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska, P. A. Davies, C. Graham,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford University Press otrzymywane w ramach dotacji MEN   

Religia - ,,Jezusowa Wspólnota serc” T. Czarnecka, W. Kubik SJ, podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy – wyd. WAM

Klasa IV – DARMOWY PODRĘCZNIK podręczniki i ćwiczenia oprócz religii otrzymywane w szkole)

Język polski – „Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Klasa IV, E. Horwath, A. Żegleń,  + ćwiczenia, wyd. WSiP

Język polski  - „Słowa z uśmiechem”  Nauka o języku i ortografia. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Klasa IV. + 2 części ćwiczenia, E. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Język angielski - ,,Evolution Plus 1” Nick Beare -  podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan. M. Rosińska, A. Mędela -  Macmillan  

Historia –  „Klucz do historii” Historia i społeczeństwo. Podręcznik do klasy IV, W. Kalwat, M. Lis - podręcznik + zeszyt ćwiczeń M. Lis ,,Klucz do historii”, wyd. WSiP

Przyroda – „Tajemnice przyrody” Kl. IV (do nowej podstawy programowej) M. Marko – Workowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, wyd. Nowa Era - podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń + Atlas Przyroda „Świat wokół nas”

Matematyka - ,,Matematyka wokół nas” Kl. IV,  H. Lewicka, M. Kowalczyk, wyd. WSiP - podręcznik + ćwiczenia cz. 1, 2

Muzyka - ,,Klucz do muzyki” Podręcznik do klasy IV, K. Jakóbczak – Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik, , wyd. WSiP

Plastyka – „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era – podręcznik do klasy IV

Zajęcia techniczne –  „Jak to działa ?” zajęcia techniczne dla klasy IV ,  L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era- podręcznik  

Zajęcia komputerowe – „Lubię to” Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych w klasie  IV . M. Kęska, Wyd. Nowa Era – podręcznik e-book.  

Religia -  ,,Zaproszeni przez Boga”(nowa) Z. Marek SJ,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy – wyd.  WAM

Klasa V – DARMOWY PODRĘCZNIK podręczniki i ćwiczenia oprócz religii otrzymywane w szkole)

Język polski – „Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura. Podręcznik do języka polskiego do szkoły podstawowej. Klasa V, E. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Język polski  - „Słowa z uśmiechem” Nauka o języku i ortografia. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Klasa V. + 2 części ćwiczenia E. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Język angielski - ,,Evolution Plus 2” Nick Beare  podręcznik multimedialny, wyd. Macmillan + ćwiczenia

Historia –  „Klucz do historii” Historia i społeczeństwo. Podręcznik do klasy V, W. Kalwat, M. Lis - podręcznik + zeszyt ćwiczeń M. Lis ,,Klucz do historii”, wyd. WSiP

Przyroda – „Tajemnice przyrody” Kl. V (do nowej podstawy programowej) J. Ślósarczyk, R. Kozik,  F. Szlajfer,  wyd. Nowa Era - podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń + Atlas Przyroda „Świat wokół nas”( z kl. IV)

Matematyka - ,,Matematyka wokół nas” Kl. V, H. Lewicka, M. Kowalczyk, wyd. WSiP -  podręcznik + ćwiczenia cz. 1, 2

Muzyka – „Klucz do muzyki” Podręcznik do klasy V, K. Jakóbczak – Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik, wyd. WSiP

Plastyka – „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era – podręcznik do klasy V

Zajęcia techniczne –  „Jak to działa ?” L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era- podręcznik do kl. V + dodatek do podręcznika „Jak to działa rysunek techniczny”

Zajęcia komputerowe – „Lubię to” Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych w klasie  V . M. Kęska, Wyd. Nowa Era – podręcznik e-book.

Religia - ,,Obdarowani przez Boga”(nowa) Z. Marek SJ,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy, wyd. WAM

Klasa VI

Język polski – „Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura. Podręcznik do języka polskiego do szkoły podstawowej. Klasa VI, E. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Język polski  - „Słowa z uśmiechem” Nauka o języku i ortografia. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Klasa VI. + 2 części ćwiczenia E. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Język angielski - ,,Evolution Plus 3” Nick Beare  podręcznik multimedialny, wyd. Macmillan + ćwiczenia

Historia –  „Klucz do historii” Historia i społeczeństwo. Podręcznik do klasy VI, W. Kalwat, M. Lis - podręcznik + zeszyt ćwiczeń M. Lis ,,Klucz do historii”, wyd. WSiP

Przyroda – „Tajemnice przyrody” Kl. VI (do nowej podstawy programowej) J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk, wyd. Nowa Era - podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń + Atlas Przyroda „Świat wokół nas” (z kl. IV)

Matematyka - ,,Matematyka wokół nas” Kl. VI,  H. Lewicka, M. Kowalczyk, wyd. WSiP – podręcznik + ćwiczenia cz. 1, 2

Muzyka – „Klucz do muzyki” Podręcznik do klasy VI, K. Jakóbczak – Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik, wyd. WSiP

Plastyka – „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era – podręcznik do klasy VI

Zajęcia techniczne –  „Jak to działa ?” zajęcia techniczne dla klasy  VI,  L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era- podręcznik + dodatek do podręcznika „Jak to działa?- rysunek techniczny”

Zajęcia komputerowe – „Lubię to” Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych w klasie  VI. M. Kęska, Wyd. Nowa Era – podręcznik e-book.

Religia - ,,Przemienieni przez Boga” (nowa), Z. Marek SJ, podręcznik + zeszyt ćwiczeń do katechezy – wyd. WAM

 

Aktywna tablica