ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3  września 2018  r.

§ 2 ust. 1a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2018 r.

§ 3 ust. 1 pkt1rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego  2019 r.   -  zachodniopomorskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia  2019 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na mocy zarządzenia Dyrektora szkoły: 02 listopada 2018 (piątek), 15 kwietnia 2019 (poniedziałek), 16 kwietnia 2019 (wtorek), 17  kwietnia 2019 (środa), 02 maja 2018 (środa), 3 czerwca 2018 (poniedziałek), 17 (poniedziałek) i 19 (środa) czerwca 2019 r.

§ 5 ust. 1i § 6a rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

6.

Egzamin ósmoklasisty - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek), 16 kwietnia 2019 (wtorek), 17 kwietnia 2019 (środa)

 

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

7.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

§ 4 ust. 1  rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

8.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

§ 4 ust. 1 rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

 

 

Aktywna tablica