ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4  września 2017  r.

§ 2 ust. 1a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2017 r.

§ 3 ust. 1 pkt1rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia  2018 r.   -  zachodniopomorskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia  2018 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na mocy zarządzenia Dyrektora szkoły: 30 kwietnia 2018 (poniedziałek), 02 maja 2018 (środa), 04 maja (piątek) , 1 czerwca 2018 (piątek), 18 (poniedziałek) i 21 (czwartek) czerwca 2018 r.

§ 5 ust. 1i § 6a rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

6.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

§ 4 ust. 1  rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

7.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

§ 4 ust. 1 rozp. MEN z dnia 05 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 6 października 2010 Nr 186, poz. 1245)

 

 

 

Aktywna tablica