ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Aktualności

16 października 2015 15:53 | Aktualności

Konkurs PLASTYCZNY

Drodzy rodzice uczniów klas IV - VI proszę zapoznać się z poniższą informacją i wraz z dziećmi pomyśleć nad nowatorskim wynalazkiem działającym na gaz ziemny. Pomysły proszę przekazywać przez dzieci do pani K. Zińczuk do dnia 20 października 2015 roku. DZIĘKUJĘ.

 

 

W związku z 25-leciem działalności G.EN. GAZ ENERGIA przypadającym na rok 2016, tegoroczną edycję konkursu dedykujemy właśnie temu wydarzeniu.„Zostań wynalazcą! Wymyśl nowe zastosowanie gazu ziemnego! Wykonaj model nowatorskiego urządzenia zasilanego gazem ziemnym jakie Twoim zdaniem będzie w powszechnym użytku
w roku 2041 – to jest za kolejne 25 lat.”

Zasady KONKURSU

1. Zasady ogólne
a) KONKURS organizowany jest na obszarach działania ORGANIZATORA i skierowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych, którym ORGANIZATOR dostarcza paliwo gazowe w ramach zawartych Umów bezpośrednio ze Szkołą Podstawową lub podmiotem zarządzającym.
b) Prace konkursowe są pracami grupowymi – wykonują je uczniowie poszczególnych klas działających w danej szkole.

2. Temat
Temat KONKURSU brzmi: „Zostań wynalazcą! Wymyśl nowe zastosowanie gazu ziemnego! Wykonaj model nowatorskiego urządzenia zasilanego gazem ziemnym jakie Twoim zdaniem będzie w powszechnym użytku w roku 2041 – to jest za kolejne 25 lat.”

3. Wymogi techniczne
Do KONKURSU mogą być zgłaszane PRACE plastyczne odręczne, stanowiące model przestrzenny urządzenia, wykonanego w dowolnej technice z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu wraz z krótkim opisem wyjaśniającym zastosowanie/przeznaczenie urządzenia.

Przeczytano: 722 razy. Wydrukuj|Do góry

Aktywna tablica